پنجره موفقیت خود را باز کنید.

هر پنجره می تواند شما را با راه حلی جدید آشنا کند.

از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرید.

همیشه تفاوت ها با اراده ای همراه است.

40Panjere.ir

گروه مشاوره چهل پنجره

از همین لحظه که خواندن این مطالب را شروع کردید و تصمیم به اجرای آن گرفتید شما در راه موفقیت قرار گرفته اید. موفقیت چیزی نیست که روزی به آن برسیم و بگوییم که آنرا به دست آوردیم بلکه موفقیت راهی است که انتها ندارد و شما می توانید تا هر مرحله از آن پیش بروید. درمسیر موفقیت باید عمل خود را محاسبه کنید و ببینید در کجای مسیر قرار گرفته اید اما نباید خود را با دیگران مقایسه کنید. هیچ کس جز خود فرد نمی داند که چقدر موفق است چون موفقیت یک حس درونی است و کسی نمی تواند بگوید که آیا شما موفق هستید یا نه. پس به حرف دیگران بی اهمیت باشید و سعی کنید که به نظر اطرافیان نسبت به خود فقط لبخند بزنید. انسان دارای ابعاد متفاوتی است که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را پیشرفت دهد یک فرد صرفا با پرورش یک بعد وجودی خود موفق محسوب نمی شود بلکه باید تمام زوایای وجودیش را پرورش دهد تا به هدف نهایی خود در زندگی برسد.

ما اطمینان را به وجود مي آوريم.

40panjere.ir

40panjere.ir

با نگاهی متفاوت می توانید همیشه تک بمانید.

پایانی وجود ندارد ....

پنجره

موفقیت

خود را

باز کنید.

موفقیت یعنی ...

 • اراده بالا
 • مصمم در امور
 • مطابقت با شرایط
 • تحمل شکست

موفق ... دارد

 • هدف و مسیر
 • برنامه منظم
 • اراده بالا
 • همت و نشاط

همراه شماییم در ...

 • مدیریت بازرگانی
 • مشاوره تبلیغات
 • مدیریت تبلیغاتی
 • اجرای تبلیغ

موفقیت شما هدف ماست...
از مشاوره تا مدیریت و سپس اجرا در کنار شمائیم ...
(استفاده از محتوای این مجموعه با ذکر منبع بلامانع می باشد.)